Obraz kursu "Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

KONSULTACJE ZBIOROWE przeznaczone dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o mianowanie (F10). 

Zakres tematyczny:

prawne aspekty awansu zawodowego,

przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

realizacja stażu i sposób dokumentowania,

omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin: 5

Koszt: nieodpłatnie

Termin: 20.05.2024 r.

godz. 15.00 - spotkanie stacjonarne w siedzibie Centrum Rozwoju Edukacji w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64 D


Obraz kursu Kurs doskonalący "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza po nowemu"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Kurs doskonalący: "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza po nowemu"

Nr formy: 125

Zakres tematyczny: 

  • zmiany w awansie zawodowym, - przepisy przejściowe, 
  • kogo obejmują dotychczasowe zasady awansu na przykładach,
  • dokumentowanie pracy przez nauczyciela bibliotekarza

Osoby prowadzące: Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz, Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz

Liczba godzin: 4

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 kwietnia 2024 r. - 30 kwietnia 2024 r. on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/