Course image F 3 seminarium blended "Przygotowanie do zawodu nauczyciela"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

nr formy 3

„Przygotowanie do zawodu nauczyciela” 

Zakres tematyczny:  

Procedura awansu zawodowego. 

Regulacje prawne w pracy nauczyciela. 

Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

 spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D –

25 września 2023 roku, godz. 15.00,

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 15 października 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy)