Obraz kursu F8 Seminarium blended „Rozwój zawodowy nauczyciela początkującego”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Adresaci: nauczyciele bez stopnia awansu ubiegający się o mianowanie

Zakres tematyczny

·         Aktualna procedura awansu zawodowego nauczyciela początkującego.

·         Przepisy prawa regulujące obowiązki nauczyciela.

·         Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli ubiegających się o mianowanie.

Kierownik formy Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

15 stycznia 2024 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00;

do 31 stycznia 2024 r. kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle


Obraz kursu F7 Seminarium blended „Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego. 
 • Sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. 
 • Omówienie wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela. 
 • Rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o postępowanie egzaminacyjne. 
 • Tryb działania komisji egzaminacyjnej. 
Kierownik formy: Elżbieta Masny
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, nauczyciel-konsultant ds. przedmiotów humanistycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2023 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00, kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu (F 6) Seminarium blended „Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – nowa ścieżka awansu”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawne dotyczące uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Dokumentowanie wymagań dotyczących realizowania zadań i działań na rzecz oświaty. 
 • Ocena pracy. 
 • Dokumentacja do komisji kwalifikacyjnej. 
 • Postępowanie kwalifikacyjne. 
Kierownik formy: Elżbieta Masny 
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, nauczyciel-konsultant ds. przedmiotów humanistycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 listopada 2023 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00;
do 30 listopada 2023 r., kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu F 5 seminarium blended "Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Zakres tematyczny:

prawne aspekty awansu zawodowego,

przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

realizacja stażu i sposób dokumentowania,

omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin: 6 - 30 listopada 2023 r.


Obraz kursu FORMA NR 4 "Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.
F nr 4
seminarium blended "Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego"
Zakres tematyczny:
-Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
-Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
-Procedury postępowania kwalifikacyjnego.
Liczba godzin - 20
Koszt - 20 zł
Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674
Obraz kursu F 3 seminarium blended "Przygotowanie do zawodu nauczyciela"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

nr formy 3

„Przygotowanie do zawodu nauczyciela” 

Zakres tematyczny:  

 • Procedura awansu zawodowego. 
 • Regulacje prawne w pracy nauczyciela. 
 • Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

25 września 2023 roku, godz. 15:00

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 15 października 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy)