Course image Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów

W kursie baza materiałów/pomysłów na ciekawą lekcję/zajęcia i wypełnienie czasu między lekcjami. Tu też pomysły na różnego rodzaju zawody o charakterze sportowym oraz pracę kreatywną na świeżym powietrzu. Zapraszam, dr Beata Krokocka

Course image Wychowanie i profilaktyka
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów
Celem ogólnym Sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania i profilaktyki.

Cele szczegółowe:
- wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze wychowania i profilaktyki;
- dzielenie się pomysłami, propozycjami, spostrzeżeniami oraz własnym doświadczeniem i wiedzą;
- zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi;
- zgłębianie wiedzy z obszaru rekomendowanych programów profilaktycznych;
- zgłębianie zagadnień interesujących uczestników, czerpanie inspiracji do pracy wychowawczej;
- tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli w zakresie poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji między uczniami;
- dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
- korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia konsultanta ds. wychowania.

ZAPRASZAM do współpracy
Course image "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole"
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów

Zapraszam serdecznie do udziału w sieci.

Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w sieci umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą, pomysłami czy spostrzeżeniami.

Jest to całoroczna forma dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

Dołączając do sieci współpracy należy wypełnić głoszenie
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

adres: m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl


Course image Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów
Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.
Course image Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów

Zapraszam nauczycieli religii do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. "Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami".

Celem tej nieodpłatnej całorocznej formyjest kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie w/w zagadnienia.

Szczególnie akcent zostanie położony na temat „Relacji interpersonalnych i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu” oraz „Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich”, które mogą okazać się pomocnew dziele katechizacji i ewangelizacji.

Zapraszam serdecznie!

Course image Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.

Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci