Course image Wychowanie przez czytanie
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Celem sieci jest wymiana informacji dotyczących procesów wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o najnowszą literaturę. Państwa doświadczenie pozwoli na zdobycie nowych informacji, poszerzenie wiedzy, która zostanie wykorzystana w pracy zawodowej. Będę zamieszczać pomocne Państwu informacje, zachęcam również do dzielenia się Państwa uwagami, informacjami, propozycjami lektur, które przydadzą się w naszej pracy dydaktycznej. Pojawią się propozycje książek wspierających wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Celem sieci jest też wymiana doświadczeń w zakresie zakupów książek dotyczących wychowani do wartości, kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Course image Nowoczesna biblioteka - nauczyciel z pasją
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Cztery pory roku w literaturze” w ramach popularyzacji czytelnictwa – spotkanie nauczycieli z ZPS w Rawie Mazowieckiej.

Wykaz kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

Udział szkół w kolejnej edycji konkursu „Wielka Liga Czytelników”.

Jest to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół skierowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych. Polegał na przeczytaniu 5 książek ze swojej kategorii wiekowej i wypełnieniu testów. Konkurs ma na celu upowszechnianie książek oraz promocję czytelnictwa.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Wielka Liga” i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. Elżbieta Brocka – nauczyciel/bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej pełniła rolę Koordynatora Powiatowego Konkursu.

Do etapu szkolnego z całego powiatu rawskiego przystąpiły dwie szkoły: Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej – koordynator Maria Sobczak i Zespół Szkół w Sadkowicach – koordynator Renata Ekiel. Łącznie przystąpiło 59 uczestników. Mistrzami Polski Wielkiej Ligi Czytelników została drużyna uczniów z Zespołu Szkół w Sadkowicach

- dzielenie się pomysłami, wymiana doświadczeń.

·         Akcja czytelnicza Cała Polska Czyta

Dzieciom

- wspólne czytanie z MBP Rawa Mazowiecka Oddział dla Dzieci w  Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej


Course image Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

  • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
  • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Course image Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Dzień dobry,
Szanowni Państwo

zapraszam do pracy w sieci „Kartoteka zagadnieniowa SQL”. Proponuję rozpoczęcie współpracy od rozpoznania Państwa potrzeb i oczekiwań. Proszę o zgłaszanie na forum swoich propozycji.

Czego Państwo oczekujecie?

Czym możemy się podzielić z innymi?

Jakie problemy możemy wspólnie omówić?