Course image Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

Zapraszam Państwa do współpracy
Maria Biernat - koordynator sieci

Course image TIK w wychowaniu przedszkolnym?-Tak!
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia TIK w wychowaniu przedszkolnym? - Tak!.
Praca w sieci jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Course image Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2022/2023 - II edycja
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Szanowne Panie!
Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2022/2023" - II edycja.
Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń projektu.
Nadrzędnym celem działań  w sieci  będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Course image Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Doskonalenie kompetencji  nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
- Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.