Available courses

Course image F 3 seminarium blended "Przygotowanie do zawodu nauczyciela"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

nr formy 3

„Przygotowanie do zawodu nauczyciela” 

Zakres tematyczny:  

Procedura awansu zawodowego. 

Regulacje prawne w pracy nauczyciela. 

Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

 spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D –

25 września 2023 roku, godz. 15.00,

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 15 października 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy)
Course image Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego warto uprawiać sport?
 • Przykłady zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Bank pomysłów.
 • Piramida aktywności fizycznej dla dzieci.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Termin rozpoczęcia: 5 października - 26 października 2023 r.

Course image Po lekcji, czyli jak zorganizować szkolny turniej szachowy?
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Jak przygotować ucznia do rywalizacji sportowej podczas turniejów szachowych?
 • Organizacja turniejów szachowych.
 • Turniejowe przepisy gry.
 • Zarządzanie turniejem.
Osoby prowadzące: Eugeniusz Walczak, trener i sędzia szachowy, były trener szachowy kadry woj. łódzkiego, były prezes Łódzkiego Związku Szachowego
Liczba godzin: 10
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 10 października – 31 października 2023 r., Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach
10 października 2023 roku, godz. 18.00-19.00 Platforma ZOOM,
17 października 2023 roku, godz. 18.00-19.00 Platforma ZOOM.
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Spontaniczna aktywność fizyczna dzieci w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym. Innowacja dla zdrowia
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Zalecane poziomy aktywności fizycznej u dzieci. Rekomendacje WHO.
 • Rola nauczyciela w pracy nad zdrowym stylem życia dzieci.
 • Przykłady programów i propozycji aktywności fizycznych dla najmłodszych.
 • Przykłady zabaw i konkurencji sportowych.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Termin rozpoczęcia: 9 listopada – 23 listopada 2023 r.

Course image Na lekcji, czyli jak rozwijać pamięć i koncentrację uwagi?
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Koncentracja i pamięć.
 • Umiejętność koncentracji.
 • Jak ćwiczyć z dzieckiem koncentrację?
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 6 listopada – 20 listopada 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Na lekcji, czyli zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Rola dorosłych w modelowaniu działań zabawowych dziecka.
 • Zabawy edukacyjne.
 • Zabawy badawcze.
 • Zabawy konstrukcyjne.

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 13 listopada – 27 listopada 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Na lekcji, czyli kompetencje kluczowe - dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw w praktyce szkolnej
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
 • Test na style uczenia się.
 • Organizacja procesu edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Osobiste zaangażowanie - szansa na samodzielne rozwiązywanie problemów. Praca w grupie.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 4 grudnia – 18 grudnia 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Course image seminarium "Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy"
Dydaktyka

F 37

Szkolenie dla nauczycieli języka łacińskiego. 

Zakres tematyczny:

- założenia podstawy programowej przedmiotu i jego miejsce we współczesnym modelu kształcenia;

- wybrane metody i formy pracy przydatne w nauczaniu;

- możliwości wykorzystania języka łacińskiego w nauczaniu innych przedmiotów.

Kierownik kursu: Elżbieta Masny

Termin: 18 września 2023 r. 

Miejsce: Platforma MOODLE CRE WŁ w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: nieodpłatnie


Course image Śródlekcyjna aktywność fizyczna ucznia w młodszym wieku szkolnym sposobem na pobudzenie myślenia, uwagi i skupienia. Innowacja dla zdrowia.
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego warto sięgać po ćwiczenia śródlekcyjne?
 • Przerywniki dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach: przerywniki w formie: ćwiczeń fizycznych, oddechowych, zabaw dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i tematycznych - będących jednocześnie grami.
 • Wskazówki metodyczno-organizacyjne do wprowadzania aktywności śródlekcyjnej.
 • Przerwy śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych. Bank pomysłów.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Termin rozpoczęcia: 7 grudnia – 19 grudnia 2023 r.

Course image Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Praktyczne wskazówki, czyli na co zwrócić uwagę, by rozwijać motorykę.
 • Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dużą dziecka.
 • Motoryka duża dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 12 stycznia – 26 stycznia 2024 roku, Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania.
 • Zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki dziecka w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych).
 • Grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą dziecka.
 • Pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże.
 • Motoryka mała dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 11 marca – 25 marca 2024 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Course image Gry i zabawy w nauce języka polskiego
Dydaktyka

Seminarium: "Gry i zabawy w nauce języka polskiego”

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Gry dydaktyczne w procesie kształcenia.
 • Pojęcie gry (zabawy) dydaktycznej.
 • Charakterystyka wybranych gier i zabaw.
 • Nauka poprzez zabawę czyli gry na języku polskim.
 • Przykłady wykorzystania gier dydaktycznych w edukacji poonistycznej.
 • Przegląd dostępnych gier online i zasobów internetu.
 • Kody i szyfry. Księga szyfrów, czyli zbiór zabaw z szyframi. 
 • Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie stosowania gier dydaktycznych.

Liczba godzin: 15

Koszt: 10 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 27.11.23r.-17.12.23r.

 


Course image „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy 91
Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

 Zakres tematyczny:
− Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
− Znajomość przyczyn i objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
− Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
− Umiejętność pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 16 listopada 2023 r., zajęcia online na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/
Course image Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „WOPFU i IPET krok po kroku"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy: 87
Zakres tematyczny:

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu. 
 • WOPFU – konstruowanie dokumentu – przykłady realizacji. 
 • IPET – opracowanie dokumentu – przykłady. 
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia. 
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Course image Seminarium e-learning „Jak budować i wzmacniać odporność psychiczną nastolatków?”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy
: 88
Zakres tematyczny:

 • Problemy rozwoju psychicznego nastolatków. 
 • Filary odporności psychicznej. 
 • Samoświadomość emocjonalna. 
 • Samokontrola. 
 • Przydatne umiejętności społeczne. 
 • Planowanie własnego rozwoju. 
 • Pomysły na wspieranie stabilności emocjonalnej uczniów.

Kierownik formy: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15-29 września 2023 r. godz. 8:00, platforma Moodle

Zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Course image Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów

W kursie baza materiałów/pomysłów na ciekawą lekcję/zajęcia i wypełnienie czasu między lekcjami. Tu też pomysły na różnego rodzaju zawody o charakterze sportowym oraz pracę kreatywną na świeżym powietrzu. Zapraszam, dr Beata Krokocka

Course image Wychowanie i profilaktyka
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów
Celem ogólnym Sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania i profilaktyki.

Cele szczegółowe:
- wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze wychowania i profilaktyki;
- dzielenie się pomysłami, propozycjami, spostrzeżeniami oraz własnym doświadczeniem i wiedzą;
- zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi;
- zgłębianie wiedzy z obszaru rekomendowanych programów profilaktycznych;
- zgłębianie zagadnień interesujących uczestników, czerpanie inspiracji do pracy wychowawczej;
- tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli w zakresie poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji między uczniami;
- dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
- korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia konsultanta ds. wychowania.

ZAPRASZAM do współpracy
Course image "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole"
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów

Zapraszam serdecznie do udziału w sieci.

Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w sieci umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą, pomysłami czy spostrzeżeniami.

Jest to całoroczna forma dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

Dołączając do sieci współpracy należy wypełnić głoszenie
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

adres: m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl