Dostępne kursy

Obraz kursu Warsztaty metodyczne blended „TIK w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie TIK dla funkcjonowania ucznia.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
 • Korzyści wynikające ze stosowania TIK w edukacji.
 • Edukacyjne portale internetowe w pracy nauczyciela.
 • Wykorzystanie kodów QR w pracy z uczniem.
 • Praca z tablicą multimedialną na zajęciach.
 • Robot Photon w nauczaniu.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

22 kwietnia 2024 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 7 maja 2024 r. praca na platformie Moodle 

Zgłoszenie

zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/Obraz kursu Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania
Dydaktyka

Rada szkoleniowa Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania dla nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu;

5 marca 2024 r., godz. 11.00;

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania i modyfikacji programów nauczania w kształceniu ogólnym.

Zakres tematyczny:

 1. Przepisy prawa dotyczące programów nauczania.
 2. Program nauczania a podstawa programowa.
 3. Elementy programu nauczania.
 4. Jak napisać dobry program nauczania?
 5. Ewaluacja programu nauczania.


Obraz kursu Kurs doskonalący "Innowacja pedagogiczna w bibliotece szkolnej i pedagogicznej"
Dydaktyka

Numer formy: 127
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze
Zakres tematyczny:

 • Czym jest innowacja pedagogiczna?
 • Dlaczego warto realizować innowacje pedagogiczne w bibliotece?
 • Jak opisać i wprowadzić innowację?
 • Przykłady opisów innowacji.

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz, Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz
Liczba godzin: 4
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce: 2-30 kwietnia 2024; platforma Moodle
Zgłoszenie: zapisy online: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Niekonwencjonalne strategie nauczania
Dydaktyka

Seminarium „Niekonwencjonalne strategie nauczania"

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Metody i strategie oraz techniki nauczania, uczenia się i zapamiętywania stosowane w procesie kształcenia. Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywności i kreatywności dziecka.
 • Mnemotechniki – sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania.
 • Rozwijanie kompetencji 4K: kreatywność, komunikacja, kooperacja i krytycyzm.
 • Metoda 5 Why, Edukacja STEAM.

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin realizacji: 12 lutego – 10 marca 2024 r.

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Obraz kursu Warsztaty metodyczne blended „Canva w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:
 • Czym jest Canva i do czego służy?
 • Projektowanie broszur, banerów i prezentacji w programie graficznym Canva.
 • Przygotowanie dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań w szkole.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2023 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 9 stycznia 2024 r. praca na platformie Moodle
Zgłoszenia: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?
 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem.
 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych.
 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy.

Liczba godzin: 20

Termin: 19 lutego – 19 marca 2024 r., zajęcia on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w SkierniewicachObraz kursu F 9 seminarium blended dla nauczycieli początkujących "Spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

nr formy 9

„Spełnianie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego” 

Zakres tematyczny:  

 • Procedura awansu zawodowego. 
 • Regulacje prawne w pracy nauczyciela. 
 • Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D

18 marca 2024 r.; godz. 15:00

kontynuacja szkolenia on-line  do 30 marca 2024 r. na Platformie MOODLE Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy)

Obraz kursu FORMA NIEPLANOWANA seminarium blended "Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o mianowanie. 

Zakres tematyczny:

prawne aspekty awansu zawodowego,

przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

realizacja stażu i sposób dokumentowania,

omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin: 8 - 20.04.2024 r.

godz. 15.00 - spotkanie stacjonarne w siedzibie Centrum Rozwoju Edukacji w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64 D


Obraz kursu Kurs doskonalący "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza po nowemu"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Kurs doskonalący: "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza po nowemu"

Nr formy: 125

Zakres tematyczny: 

 • zmiany w awansie zawodowym, - przepisy przejściowe, 
 • kogo obejmują dotychczasowe zasady awansu na przykładach,
 • dokumentowanie pracy przez nauczyciela bibliotekarza

Osoby prowadzące: Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz, Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz

Liczba godzin: 4

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 kwietnia 2024 r. - 30 kwietnia 2024 r. on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Metody realizacji zadań ruchowych na zajęciach wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli uczących wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa do pracy w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.  Zachęcam do prezentacji wypracowanych przez siebie metod pracy oraz do wymiany spostrzeżeń - jest to ważny element w pracy każdego nauczyciela.


Zapraszam Państwa do współpracy

Łukasz Wojenka - koordynator sieci

lukasz.wojenka@creskierniewice.edu.pl


Obraz kursu Katechetyczne inspiracje
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli religii do aktywnego udziału w sieci współpracy i samokształcenia "Katechetyczne inspiracje" roku szkolnym 2023/24. Jest to bezpłatna forma wsparcia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle.

Zachęcam do dzielenia się pomysłami, rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi.

Renata Stępniak

nauczyciel doradca metodyczny religii

w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Obraz kursu Realizacja Wojewódzkiego Projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2023/2024 - III edycja
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2023/2024" - III edycja.
Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń wojewódzkiego projektu.
Nadrzędnym celem działań  w sieci  będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Obraz kursu Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle.
Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. 


Zapraszam Państwa do współpracy
Maria Biernat - koordynator sieci
m.biernat@creskierniewice.edu.pl

Obraz kursu Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie Moodle, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Doskonalenie kompetencji  nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
- Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej,        w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
Zapraszam serdecznie.

Obraz kursu Patroni roku 2024 - poznajemy sylwetki i gromadzimy zbiory do biblioteki szkolnej i pedagogicznej
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

1) Poznanie sylwetek Patronów Roku 2024; 2) Rozpoznanie rynku wydawniczego  w Polsce dot. wydanych dzieł i zapowiedzi zawierających życiorysy, twórczość, działalność, dokonania, itp. Patronów Roku 2024; 3) wybór i ustalenie najwartościowszych zbiorów do biblioteki szkolnej i pedagogicznej; 4) materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach bibliotecznych.

Obraz kursu Nowoczesna biblioteka - nauczyciel z pasją
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Cele pracy w sieci współpracy i samokształcenia:

Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, współpraca przy organizacji akcji czytelniczych, wzbogacenie warsztatu nauczyciela o nowoczesne technologie, doskonalenie umiejętności plastycznych uczestników i rozwijania talentów, edukacja przez szachy. Tworzenie nowych rozwiązań  na potrzeby nauczycieli/uczestników sieci. Zapraszam do udziału w sieci.