Dostępne kursy

Obraz kursu F8 Seminarium blended „Rozwój zawodowy nauczyciela początkującego”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Adresaci: nauczyciele bez stopnia awansu ubiegający się o mianowanie

Zakres tematyczny

·         Aktualna procedura awansu zawodowego nauczyciela początkującego.

·         Przepisy prawa regulujące obowiązki nauczyciela.

·         Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli ubiegających się o mianowanie.

Kierownik formy Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

15 stycznia 2024 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00;

do 31 stycznia 2024 r. kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle


Obraz kursu F7 Seminarium blended „Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego. 
 • Sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. 
 • Omówienie wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela. 
 • Rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o postępowanie egzaminacyjne. 
 • Tryb działania komisji egzaminacyjnej. 
Kierownik formy: Elżbieta Masny
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, nauczyciel-konsultant ds. przedmiotów humanistycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2023 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00, kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu (F 6) Seminarium blended „Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – nowa ścieżka awansu”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawne dotyczące uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Dokumentowanie wymagań dotyczących realizowania zadań i działań na rzecz oświaty. 
 • Ocena pracy. 
 • Dokumentacja do komisji kwalifikacyjnej. 
 • Postępowanie kwalifikacyjne. 
Kierownik formy: Elżbieta Masny 
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, nauczyciel-konsultant ds. przedmiotów humanistycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 listopada 2023 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00;
do 30 listopada 2023 r., kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu F 5 seminarium blended "Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Zakres tematyczny:

prawne aspekty awansu zawodowego,

przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

realizacja stażu i sposób dokumentowania,

omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin: 6 - 30 listopada 2023 r.


Obraz kursu FORMA NR 4 "Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.
F nr 4
seminarium blended "Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego"
Zakres tematyczny:
-Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
-Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
-Procedury postępowania kwalifikacyjnego.
Liczba godzin - 20
Koszt - 20 zł
Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674
Obraz kursu F 3 seminarium blended "Przygotowanie do zawodu nauczyciela"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

nr formy 3

„Przygotowanie do zawodu nauczyciela” 

Zakres tematyczny:  

 • Procedura awansu zawodowego. 
 • Regulacje prawne w pracy nauczyciela. 
 • Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

25 września 2023 roku, godz. 15:00

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 15 października 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy)

Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?
 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem.
 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych.
 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy.

Liczba godzin: 20

Termin: 19 lutego – 19 marca 2024 r., zajęcia on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w SkierniewicachObraz kursu Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
Dydaktyka

Nr formy: 29

Rodzaj formy i tytuł: warsztaty metodyczne  na platformie Moodle „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela"

Zakres tematyczny:

 • Prezentacja klasyfikacji metod aktywizujących i ich charakterystyka. 
 •  Zastosowanie różnorodnych technik i metod aktywizujących w pracy z uczniami. 
 • Znaczenie metod aktywizujących.

Kierownik formy: Maria Biernat
Osoby prowadzące: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 15
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:

21 lutego 2024 r. godz. 16:00, spotkanie stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.

22 lutego – 7 marca 2024 r. godz. 15.00, on-line na platformie Moodle  Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Obraz kursu Warsztaty metodyczne blended „Canva w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:
 • Czym jest Canva i do czego służy?
 • Projektowanie broszur, banerów i prezentacji w programie graficznym Canva.
 • Przygotowanie dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań w szkole.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2023 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 9 stycznia 2024 r. praca na platformie Moodle
Zgłoszenia: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Pakiet doradczy. Rozszerzony kurs nauki gry w szachy #Łódzkie gra w szachy
Dydaktyka

Kurs dla nauczycieli biorących udział w I, II, III i IV edycji Projektu #Łódzkie gra w szachy

Startujemy 1 marca 2024 r.

Zapraszam, dr Beata Krokocka koordynator wojewódzki Projektu

Obraz kursu Kurs podstaw nauki gry w szachy
Dydaktyka

Kurs dla nauczycieli Projektu #Łódzkie gra w szachy IV edycja. 

Koordynator wojewódzki Projektu - dr Beata Krokocka

Obraz kursu Seminarium "Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy"
Dydaktyka

F 37

Szkolenie dla nauczycieli języka łacińskiego. 

Zakres tematyczny:

 • założenia podstawy programowej przedmiotu i jego miejsce we współczesnym modelu kształcenia;
 • wybrane metody i formy pracy przydatne w nauczaniu;
 • możliwości wykorzystania języka łacińskiego w nauczaniu innych przedmiotów.

Kierownik kursu: Elżbieta Masny

Termin: 18 września 2023 r. 

Miejsce: Platforma MOODLE CRE WŁ w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: nieodpłatnie

Obraz kursu Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania.
 • Zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki dziecka w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych).
 • Grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą dziecka.
 • Pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże.
 • Motoryka mała dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 11 marca – 25 marca 2024 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Obraz kursu Niekonwencjonalne strategie nauczania
Dydaktyka

Seminarium „Niekonwencjonalne strategie nauczania"

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Metody i strategie oraz techniki nauczania, uczenia się i zapamiętywania stosowane w procesie kształcenia. Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywności i kreatywności dziecka.
 • Mnemotechniki – sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania.
 • Rozwijanie kompetencji 4K: kreatywność, komunikacja, kooperacja i krytycyzm.
 • Metoda 5 Why, Edukacja STEAM.

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin realizacji: 12 lutego – 10 marca 2024 r.

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne

Zakres tematyczny

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne uczniów.
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zasady konstruowania WOPFU oraz IPET.
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.
Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Osoby prowadzące: Teresa Uszyńska, nauczyciel-konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
13 listopada 2023 r. – 24 listopada 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy 91
Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:
 • Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Znajomość przyczyn i objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Umiejętność pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.
Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 16 listopada 2023 r., zajęcia online na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/
Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „WOPFU i IPET krok po kroku"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy: 87
Zakres tematyczny:

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu. 
 • WOPFU – konstruowanie dokumentu – przykłady realizacji. 
 • IPET – opracowanie dokumentu – przykłady. 
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia. 
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Seminarium e-learning "Kreatywny nauczyciel wychowawca"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne

Nr formy: 100
Zakres tematyczny:

 • Kreatywność w pracy wychowawcy.
 • Kształtowanie potencjału twórczego uczniów.
 • Rozwijanie osobowości i umiejętności miękkich uczniów. 
 • Wychowanie przez twórczość.
 • Indywidualizacja oddziaływań wychowawczych.
 • Zachęcanie i wspieranie uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej

Kierownik formy: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:  12-26 lutego 2024 r., godz. 15:00, platforma Moodle CREWŁ w Skierniewicach
Zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/