Obraz kursu Pedagog specjalny – jego rola i zadania w szkole
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne

Zakres tematyczny:

 • Zatrudnienie pedagoga specjalnego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 • Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego.
 • Rewalidacja – propozycje ćwiczeń i dobre praktyki.
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Przykładowe karty pracy.

Obraz kursu „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy 91
Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:
 • Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Znajomość przyczyn i objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Umiejętność pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.
Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 16 listopada 2023 r., zajęcia online na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/
Obraz kursu Seminarium e-learning "Rozwijanie kompetencji emocjonalnych nauczyciela - zrozum, opanuj, wykorzystaj"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy: 108
Zakres tematyczny:

 • Rozumienie swoich emocji.
 • Panowanie nad swoimi emocjami.
 • Wykorzystywanie swoich emocji.
 • Rozumienie emocji innych.
 • Radzenie sobie z emocjami innych.

Kierownik formy: Marek Rawski
Liczba godzin: 5 
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia|: 8 - 15 kwietnia 2024 r,. platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 
Zgłoszenie zapisy online: 
https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/
Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne

Zakres tematyczny

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne uczniów.
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zasady konstruowania WOPFU oraz IPET.
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.
Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Osoby prowadzące: Teresa Uszyńska, nauczyciel-konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
13 listopada 2023 r. – 24 listopada 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „WOPFU i IPET krok po kroku"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy: 87
Zakres tematyczny:

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu. 
 • WOPFU – konstruowanie dokumentu – przykłady realizacji. 
 • IPET – opracowanie dokumentu – przykłady. 
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia. 
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/