Course image „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy 91
Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

 Zakres tematyczny:
− Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
− Znajomość przyczyn i objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
− Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
− Umiejętność pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 16 listopada 2023 r., zajęcia online na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/
Course image Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „WOPFU i IPET krok po kroku"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy: 87
Zakres tematyczny:

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu. 
 • WOPFU – konstruowanie dokumentu – przykłady realizacji. 
 • IPET – opracowanie dokumentu – przykłady. 
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia. 
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Course image Seminarium e-learning „Jak budować i wzmacniać odporność psychiczną nastolatków?”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy
: 88
Zakres tematyczny:

 • Problemy rozwoju psychicznego nastolatków. 
 • Filary odporności psychicznej. 
 • Samoświadomość emocjonalna. 
 • Samokontrola. 
 • Przydatne umiejętności społeczne. 
 • Planowanie własnego rozwoju. 
 • Pomysły na wspieranie stabilności emocjonalnej uczniów.

Kierownik formy: Marek Rawski
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15-29 września 2023 r. godz. 8:00, platforma Moodle

Zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/