Dostępne kursy

Obraz kursu F7 Seminarium blended „Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego. 
 • Sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. 
 • Omówienie wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela. 
 • Rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o postępowanie egzaminacyjne. 
 • Tryb działania komisji egzaminacyjnej. 
Kierownik formy: Elżbieta Masny
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, nauczyciel-konsultant ds. przedmiotów humanistycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2023 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00, kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu (F 6) Seminarium blended „Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – nowa ścieżka awansu”
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawne dotyczące uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Dokumentowanie wymagań dotyczących realizowania zadań i działań na rzecz oświaty. 
 • Ocena pracy. 
 • Dokumentacja do komisji kwalifikacyjnej. 
 • Postępowanie kwalifikacyjne. 
Kierownik formy: Elżbieta Masny 
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, nauczyciel-konsultant ds. przedmiotów humanistycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 listopada 2023 r. – spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, godz. 15:00;
do 30 listopada 2023 r., kontynuacja szkolenia on-line na platformie Moodle
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu F 5 seminarium blended "Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Zakres tematyczny:

prawne aspekty awansu zawodowego,

przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

realizacja stażu i sposób dokumentowania,

omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin: 6 - 30 listopada 2023 r.


Obraz kursu FORMA NR 4 "Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.
F nr 4
seminarium blended "Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego"
Zakres tematyczny:
-Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
-Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
-Procedury postępowania kwalifikacyjnego.
Liczba godzin - 20
Koszt - 20 zł
Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674
Obraz kursu F 3 seminarium blended "Przygotowanie do zawodu nauczyciela"
Organizacja i zarządzanie w oświacie. Awans zawodowy nauczycieli.

nr formy 3

„Przygotowanie do zawodu nauczyciela” 

Zakres tematyczny:  

 • Procedura awansu zawodowego. 
 • Regulacje prawne w pracy nauczyciela. 
 • Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

25 września 2023 roku, godz. 15:00

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 15 października 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy)

Obraz kursu Kurs podstaw nauki gry w szachy
Dydaktyka

Kurs dla nauczycieli Projektu #Łódzkie gra w szachy IV edycja. 

Koordynator wojewódzki Projektu - dr Beata Krokocka

Obraz kursu „Gamifikacja w geografii” Nr formy 52
Dydaktyka

Warsztaty metodyczne online „Gamifikacja w geografii”. Nr formy 52 – 16 listopada 2013 r.

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz osoby zainteresowane tematem

Na warsztatach dowiesz się na czym polega gamifikacja, otrzymasz różne linki do gier do wykorzystania na lekcjach geografii z dopasowaniem tematycznym, poznasz aplikacje z quizami do wykorzystania na lekcjach geografii (linki do aplikacji).

Liczba godzin 5

Koszt 20 zł od uczestnika

Więcej informacji: Radosław Małkus, tel. 46 833 20 04 wew. 202,

e-mail: r.malkus@creskierniewice.edu.pl

zapisy online: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Obraz kursu Gry i zabawy w nauce języka polskiego
Dydaktyka

Seminarium: "Gry i zabawy w nauce języka polskiego”

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Gry dydaktyczne w procesie kształcenia.
 • Pojęcie gry (zabawy) dydaktycznej.
 • Charakterystyka wybranych gier i zabaw.
 • Nauka poprzez zabawę czyli gry na języku polskim.
 • Przykłady wykorzystania gier dydaktycznych w edukacji poonistycznej.
 • Przegląd dostępnych gier online i zasobów internetu.
 • Kody i szyfry. Księga szyfrów, czyli zbiór zabaw z szyframi. 
 • Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie stosowania gier dydaktycznych.

Liczba godzin: 15

Koszt: 10 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 27.11.23 r.-17.12.23 r.

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Obraz kursu Warsztaty metodyczne „Ortografia na wesoło” – techniki szybkiego uczenia się w nauce ortografii
Dydaktyka

Nr formy: 17

Rodzaj formy i tytuł: warsztaty metodyczne na platformie Moodle „Ortografia na wesoło” – techniki szybkiego uczenia się w nauce ortografii

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres tematyczny:

 • Przyczyny trudności w pisaniu
 • Funkcje percepcyjno-motoryczne i pamięciowe w procesie nauki poprawnego pisania
 • Elementy dydaktyki ortografii
 • Wybrane techniki szybkiego zapamiętywania w nauce ortografii

Kierownik formy: Maria Biernat
Osoby prowadzące: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 15
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne 8 listopada 2023 r. godz. 16:00

w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7;

9 listopada – 20 listopada 2023 r. godz. 15.00, on-line na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Spontaniczna aktywność fizyczna dzieci w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym. Innowacja dla zdrowia
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Zalecane poziomy aktywności fizycznej u dzieci. Rekomendacje WHO.
 • Rola nauczyciela w pracy nad zdrowym stylem życia dzieci.
 • Przykłady programów i propozycji aktywności fizycznych dla najmłodszych.
 • Przykłady zabaw i konkurencji sportowych.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Termin rozpoczęcia: 9 listopada – 23 listopada 2023 r.

Obraz kursu Na lekcji, czyli jak rozwijać pamięć i koncentrację uwagi?
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Koncentracja i pamięć.
 • Umiejętność koncentracji.
 • Jak ćwiczyć z dzieckiem koncentrację?
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 6 listopada – 20 listopada 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Obraz kursu Na lekcji, czyli zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Rola dorosłych w modelowaniu działań zabawowych dziecka.
 • Zabawy edukacyjne.
 • Zabawy badawcze.
 • Zabawy konstrukcyjne.

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 13 listopada – 27 listopada 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Obraz kursu Na lekcji, czyli kompetencje kluczowe - dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw w praktyce szkolnej
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
 • Test na style uczenia się.
 • Organizacja procesu edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Osobiste zaangażowanie - szansa na samodzielne rozwiązywanie problemów. Praca w grupie.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 4 grudnia – 18 grudnia 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Obraz kursu Seminarium "Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy"
Dydaktyka

F 37

Szkolenie dla nauczycieli języka łacińskiego. 

Zakres tematyczny:

 • założenia podstawy programowej przedmiotu i jego miejsce we współczesnym modelu kształcenia;
 • wybrane metody i formy pracy przydatne w nauczaniu;
 • możliwości wykorzystania języka łacińskiego w nauczaniu innych przedmiotów.

Kierownik kursu: Elżbieta Masny

Termin: 18 września 2023 r. 

Miejsce: Platforma MOODLE CRE WŁ w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: nieodpłatnie

Obraz kursu Śródlekcyjna aktywność fizyczna ucznia w młodszym wieku szkolnym sposobem na pobudzenie myślenia, uwagi i skupienia. Innowacja dla zdrowia.
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego warto sięgać po ćwiczenia śródlekcyjne?
 • Przerywniki dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach: przerywniki w formie: ćwiczeń fizycznych, oddechowych, zabaw dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i tematycznych - będących jednocześnie grami.
 • Wskazówki metodyczno-organizacyjne do wprowadzania aktywności śródlekcyjnej.
 • Przerwy śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych. Bank pomysłów.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Termin rozpoczęcia: 7 grudnia – 19 grudnia 2023 r.

Obraz kursu Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Praktyczne wskazówki, czyli na co zwrócić uwagę, by rozwijać motorykę.
 • Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dużą dziecka.
 • Motoryka duża dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 12 stycznia – 26 stycznia 2024 roku, Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Obraz kursu Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania.
 • Zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki dziecka w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych).
 • Grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą dziecka.
 • Pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże.
 • Motoryka mała dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 11 marca – 25 marca 2024 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Obraz kursu Praca z uczniem z Ukrainy - wyzwania w edukacji i nauczaniu
Dydaktyka

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Praca z uczniem z Ukrainy - wyzwanie w edukacji i  nauczaniu”

Adresaci: Nauczyciele  Zespołu Szkół w Sadkowicach

Zakres tematyczny:

 • Edukacja ucznia z doświadczeniem migracyjnym.
 • Kształcenie uczniów będących obcokrajowcami, w tym uczniów z Ukrainy.
 • Praca wychowawcza - wsparcie emocjonalne ucznia z doświadczeniem migracji.
 • Praca z uczniem z Ukrainy - wskazówki metodyczne, media edukacyjne, SPE.
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 20
Koszt: 50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 listopada 2023 roku, godz. 1430

Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne

Zakres tematyczny

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne uczniów.
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zasady konstruowania WOPFU oraz IPET.
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.
Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Osoby prowadzące: Teresa Uszyńska, nauczyciel-konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
13 listopada 2023 r. – 24 listopada 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy 91
Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:
 • Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Znajomość przyczyn i objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Umiejętność pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.
Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 16 listopada 2023 r., zajęcia online na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/
Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „WOPFU i IPET krok po kroku"
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne


Nr formy: 87
Zakres tematyczny:

 • Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu. 
 • WOPFU – konstruowanie dokumentu – przykłady realizacji. 
 • IPET – opracowanie dokumentu – przykłady. 
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia. 
 • Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

Kierownik formy: Teresa Uszyńska
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 2023 r., platforma Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/