Course image Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego warto uprawiać sport?
 • Przykłady zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Bank pomysłów.
 • Piramida aktywności fizycznej dla dzieci.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Termin rozpoczęcia: 5 października - 26 października 2023 r.

Course image Po lekcji, czyli jak zorganizować szkolny turniej szachowy?
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Jak przygotować ucznia do rywalizacji sportowej podczas turniejów szachowych?
 • Organizacja turniejów szachowych.
 • Turniejowe przepisy gry.
 • Zarządzanie turniejem.
Osoby prowadzące: Eugeniusz Walczak, trener i sędzia szachowy, były trener szachowy kadry woj. łódzkiego, były prezes Łódzkiego Związku Szachowego
Liczba godzin: 10
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 10 października – 31 października 2023 r., Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach
10 października 2023 roku, godz. 18.00-19.00 Platforma ZOOM,
17 października 2023 roku, godz. 18.00-19.00 Platforma ZOOM.
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Spontaniczna aktywność fizyczna dzieci w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym. Innowacja dla zdrowia
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Zalecane poziomy aktywności fizycznej u dzieci. Rekomendacje WHO.
 • Rola nauczyciela w pracy nad zdrowym stylem życia dzieci.
 • Przykłady programów i propozycji aktywności fizycznych dla najmłodszych.
 • Przykłady zabaw i konkurencji sportowych.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Termin rozpoczęcia: 9 listopada – 23 listopada 2023 r.

Course image Na lekcji, czyli jak rozwijać pamięć i koncentrację uwagi?
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Koncentracja i pamięć.
 • Umiejętność koncentracji.
 • Jak ćwiczyć z dzieckiem koncentrację?
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 6 listopada – 20 listopada 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Na lekcji, czyli zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Rola dorosłych w modelowaniu działań zabawowych dziecka.
 • Zabawy edukacyjne.
 • Zabawy badawcze.
 • Zabawy konstrukcyjne.

Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka 
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 13 listopada – 27 listopada 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Na lekcji, czyli kompetencje kluczowe - dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw w praktyce szkolnej
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
 • Test na style uczenia się.
 • Organizacja procesu edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Osobiste zaangażowanie - szansa na samodzielne rozwiązywanie problemów. Praca w grupie.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 4 grudnia – 18 grudnia 2023 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Course image seminarium "Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy"
Dydaktyka

F 37

Szkolenie dla nauczycieli języka łacińskiego. 

Zakres tematyczny:

- założenia podstawy programowej przedmiotu i jego miejsce we współczesnym modelu kształcenia;

- wybrane metody i formy pracy przydatne w nauczaniu;

- możliwości wykorzystania języka łacińskiego w nauczaniu innych przedmiotów.

Kierownik kursu: Elżbieta Masny

Termin: 18 września 2023 r. 

Miejsce: Platforma MOODLE CRE WŁ w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: nieodpłatnie


Course image Śródlekcyjna aktywność fizyczna ucznia w młodszym wieku szkolnym sposobem na pobudzenie myślenia, uwagi i skupienia. Innowacja dla zdrowia.
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Dlaczego warto sięgać po ćwiczenia śródlekcyjne?
 • Przerywniki dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach: przerywniki w formie: ćwiczeń fizycznych, oddechowych, zabaw dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i tematycznych - będących jednocześnie grami.
 • Wskazówki metodyczno-organizacyjne do wprowadzania aktywności śródlekcyjnej.
 • Przerwy śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych. Bank pomysłów.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 10
Koszt: nieodpłatnie
Termin rozpoczęcia: 7 grudnia – 19 grudnia 2023 r.

Course image Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Praktyczne wskazówki, czyli na co zwrócić uwagę, by rozwijać motorykę.
 • Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dużą dziecka.
 • Motoryka duża dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 12 stycznia – 26 stycznia 2024 roku, Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Course image Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania.
 • Zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki dziecka w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych).
 • Grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą dziecka.
 • Pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże.
 • Motoryka mała dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 11 marca – 25 marca 2024 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Course image Gry i zabawy w nauce języka polskiego
Dydaktyka

Seminarium: "Gry i zabawy w nauce języka polskiego”

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Gry dydaktyczne w procesie kształcenia.
 • Pojęcie gry (zabawy) dydaktycznej.
 • Charakterystyka wybranych gier i zabaw.
 • Nauka poprzez zabawę czyli gry na języku polskim.
 • Przykłady wykorzystania gier dydaktycznych w edukacji poonistycznej.
 • Przegląd dostępnych gier online i zasobów internetu.
 • Kody i szyfry. Księga szyfrów, czyli zbiór zabaw z szyframi. 
 • Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie stosowania gier dydaktycznych.

Liczba godzin: 15

Koszt: 10 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 27.11.23r.-17.12.23r.