Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?
 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem.
 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych.
 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy.

Liczba godzin: 20

Termin: 19 lutego – 19 marca 2024 r., zajęcia on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w SkierniewicachObraz kursu Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
Dydaktyka

Nr formy: 29

Rodzaj formy i tytuł: warsztaty metodyczne  na platformie Moodle „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela"

Zakres tematyczny:

 • Prezentacja klasyfikacji metod aktywizujących i ich charakterystyka. 
 •  Zastosowanie różnorodnych technik i metod aktywizujących w pracy z uczniami. 
 • Znaczenie metod aktywizujących.

Kierownik formy: Maria Biernat
Osoby prowadzące: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 15
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:

21 lutego 2024 r. godz. 16:00, spotkanie stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.

22 lutego – 7 marca 2024 r. godz. 15.00, on-line na platformie Moodle  Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Obraz kursu Warsztaty metodyczne blended „Canva w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:
 • Czym jest Canva i do czego służy?
 • Projektowanie broszur, banerów i prezentacji w programie graficznym Canva.
 • Przygotowanie dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań w szkole.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2023 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 9 stycznia 2024 r. praca na platformie Moodle
Zgłoszenia: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Pakiet doradczy. Rozszerzony kurs nauki gry w szachy #Łódzkie gra w szachy
Dydaktyka

Kurs dla nauczycieli biorących udział w I, II, III i IV edycji Projektu #Łódzkie gra w szachy

Startujemy 1 marca 2024 r.

Zapraszam, dr Beata Krokocka koordynator wojewódzki Projektu

Obraz kursu Kurs podstaw nauki gry w szachy
Dydaktyka

Kurs dla nauczycieli Projektu #Łódzkie gra w szachy IV edycja. 

Koordynator wojewódzki Projektu - dr Beata Krokocka

Obraz kursu Seminarium "Język łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy"
Dydaktyka

F 37

Szkolenie dla nauczycieli języka łacińskiego. 

Zakres tematyczny:

 • założenia podstawy programowej przedmiotu i jego miejsce we współczesnym modelu kształcenia;
 • wybrane metody i formy pracy przydatne w nauczaniu;
 • możliwości wykorzystania języka łacińskiego w nauczaniu innych przedmiotów.

Kierownik kursu: Elżbieta Masny

Termin: 18 września 2023 r. 

Miejsce: Platforma MOODLE CRE WŁ w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: nieodpłatnie

Obraz kursu Motoryka mała. Zabawy wspierające naukę pisania
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania.
 • Zadania i ćwiczenia do zastosowania podczas stymulacji małej motoryki dziecka w sytuacjach codziennych i naturalnych (pozaszkolnych).
 • Grafomotoryka, czyli zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę małą dziecka.
 • Pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże.
 • Motoryka mała dzieci z autyzmem.
Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin rozpoczęcia: 11 marca – 25 marca 2024 roku
Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/

 


Obraz kursu Niekonwencjonalne strategie nauczania
Dydaktyka

Seminarium „Niekonwencjonalne strategie nauczania"

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Metody i strategie oraz techniki nauczania, uczenia się i zapamiętywania stosowane w procesie kształcenia. Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywności i kreatywności dziecka.
 • Mnemotechniki – sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania.
 • Rozwijanie kompetencji 4K: kreatywność, komunikacja, kooperacja i krytycyzm.
 • Metoda 5 Why, Edukacja STEAM.

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin realizacji: 12 lutego – 10 marca 2024 r.

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy-on-line-na-szkolenia/